נזקי גוף

נזק גוף הינו פגיעה פיסית או נפשית אשר מתרחשת בגלל מאורע חיצוני הפוגע באדם. הנפגע או יורשיו זכאים לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו מהגורם המזיק ו/או חברת הביטוח שלו.

הפיצוי הניתן בגין נזקי הגוף הינו בגין נזקים שונים בהתאם לסוג הפגיעה, אופיה, מידת הנכות ונתוניו האישיים של כל נפגע.

ראשי הנזק העיקריים הינם כאב וסבל, הפסדי השתכרות, עזרת צד שלישי לסיעוד ומשק בית, נסיעות, דיור והוצאות רפואיות. מידת נזק הגוף, שיעורה ומשמעותה של הנכות שנגרמה לנפגע ניתנים להוכחה בביהמ"ש באמצעות חוות דעת רפואיות מתאימות לסוג התביעה.

רב תביעות נזקי הגוף במדינת ישראל הינן בגין תאונות דרכים, כאשר אח"כ מופיעות תביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות עבודה, רשלנויות רפואיות ורשלנויות רגילות (כמו נפילה במדרכה וכד').