נזקי רכוש

נזקי רכוש הינם נזקים הנגרמים לרכוש שבבעלותך כתוצאה ממעשה או מחדל של גורם כל שהוא החל ממעשה ידי אדם וכלה בנזקי טבע.