ביטוח

במהלך חיינו, אנו קונים תמורת פרמיה אחריות של מבטח לארועים שונים העשויים לפגוע בנו במהלך חיינו. המשמעות הינה שבכל מקרה המכוסה עפ"י פוליסה נרכשת, יהיה גורם מבטח אשר יפצה אותנו בגין נזקים אלה.