תעבורה

מדינת ישראל הקימה בית דין עצמאי הדן בעברות תעבורה בלבד. כל הליך המתבצע בנושא זה הינו בינך, לבין רשויות החוק התובעות אותך בגין עברות שלטענתן בצעת. כתבי האישום מוגשים ע"י מדינת ישראל באמצעות משטרת ישראל ופרקליטות המדינה הכל לפי מידת החומרה. בית משפט לתעבורה כמוהו כבית משפט שלום והערעור על פסקי הדין שלו מוגשים לבית המשפט המחוזי.