מסחרי

במשרדנו מחלקה נפרדת העוסקת במגוון פעילויות בתחום המסחרי ונמצאת בקשרי שוטפים וקבועים עם גופים עסקיים ומסחריים מהגדולים במשק הישראלי.