• רשלנות מקצועית

  בעלי מקצוע רבים רוכשים לעצמם כיום ביטוח בפני תביעות משפטיות העלולות להיות מופנות כלפיהם בשל רשלנות, או נזק שיגרם בשל מעשיהם, או מחדליהם, כך למשל ישנו כיסוי ביטוחי לבעלי מקצוע שונים, עבור מהנדסים, קבלנים, קבלני משנה, אדריכלים, שמאים וכו'. במקרה של התנערות חברת הביטוח ממתן הכיסוי נעזור לך לבדוק את הפוליסה ותנאיה ובמידת הצורך להגיש תביעה משפטית על מנת למצות זכויותיך.

 • קריסה הצפות ושריפות

  נזקי רכוש למבנים וציוד בשל מחדלי תכנון טיפול וביצוע שגרמו לקריסה, הצפה או שריפת מבנים. אנו נטפל בהפסדי הכנסה ופגיעה במוניטין כפועל יוצא לנזקים אלה, נשתמש בחוקרי שריפות, שמאים, כלכלנים וכו' להערכת וסיבת הנזק.

 • נזקים חקלאיים

  נזקים אלו מתחלקים למספר נושאים עיקריים.
  א. נזקי נביטה הקשורים לזרעים עצמם ולהכנת הקרקע לזריעה.
  ב. נזקים הנגרמים במהלך הגידול עצמו כמו ריסוס, הדברה, אבק וכד'.
  ג. נזקי הובלה של הפרי ואחסנתו.
  ד. נזק כללי הנגרם בשל פגעי טבע, שנויי מדיניות הממשלה והרשויות וכד'.

  אנו מצויים בקשרי עבודה עם מיטב המומחים החקלאיים והשמאים החקלאיים העוסקים בתחומים אלו ונסייע לך למצות זכויותיך בקבלת הפיצוי בגין הנזק.

 • נזקי רכב וציוד מכני כבד

  אלו נזקים הנגרמים לכלי רכב למיניהם, החל מרכב נוסעים וכלה במשאיות, טרקטורים וציוד מכני כבד. נזק עשוי להיגרם בשל גנבה, שריפה, תאונה או נזקי טבע.

 • טייס וים

  אנו מטפלים בנזקי רכוש שנגרמו כתוצאה משמוש לקוי או רשלני בכלי טייס או הובלה ימית.

נזקי רכוש

נזקי רכוש הינם נזקים הנגרמים לרכוש שבבעלותך כתוצאה ממעשה או מחדל של גורם כל שהוא החל ממעשה ידי אדם וכלה בנזקי טבע.