• ביטוח מקצועי

  בעלי מקצוע רבים רוכשים לעצמם כיום ביטוח בפני תביעות משפטיות העלולות להיות מופנות כלפיהם בשל רשלנות, או נזק שיגרם בשל מעשיהם, או מחדליהם, כך למשל ישנו כיסוי ביטוחי לבעלי מקצוע שונים, עבור דירקטורים בחברות, עבור רופאים, עורכי דין, קבלנים וכו'. במקרה של התנערות חברת הביטוח ממתן הכיסוי נעזור לך לבדוק את הפוליסה ותנאיה ובמידת הצורך להגיש תביעה משפטית על מנת למצות זכויותיך.

 • ביטוח רכוש

  פוליסות ביטוח רכוש הן פוליסות נרכשות, המכסות סוגים שונים של רכוש, החל מדירה, מכונית, ציוד מכני, תכשיטים, תכולה, בעלי חיים וכיו"ב. בכל מקרה בו ארע מקרה הביטוח. במקרה שחברת הביטוח מתנערת מהכיסוי בטענות שונות, אנו נסייע בבדיקת האפשרויות למימוש זכויותיך ובמידת הצורך נגיש תביעות משפטיות לקבלת המגיע.

 • ביטוח חיים

  פוליסת ביטוח מטרתה לכסות טווח נרחב של מקרי מוות או נכויות כתוצאה מתאונות, מחלות, פגיעות וכיו"ב. הפוליסות הינן אישיות ומטבע הדברים שונות בהיקף הכסוי והפיצוי הטמונים בהן.

  במקרה שנפגעת ויש בידיך פוליסה מסוג ביטוח חיים. אנו נעזור לך בבדיקת הפוליסה ותנאיה ונדאג לתביעת כל זכויותיך או אלה של בני משפחתך כפי שהן מוגדרות.

  לדוגמא – במקרה של פטירה אנו נדאג לתביעת המגיע עבור המוטבים. במקרה של נכות צמיתה נדאג למצות את הכסוי עבורך.

 • ביטוח נכות

  פוליסות ביטוח כוללות לעיתים ביטוח נכות. המדובר בסכום פיצוי חד פעמי עבור נכות צמיתה אשר נותרה כתוצאה ממקרה פגיעה המכוסה ע"י פוליסת הביטוח. לצורך קבלת הפיצוי יש להוכיח קיומה של נכות צמיתה, כאשר לעיתים קרובות הוכחת הנכות נעשית ע"י פנייה לרופא מומחה לצורך קבלת חוות דעת רפואית בתחום הרלוונטי, או הסתמכות על קביעת המוסד לביטוח לאומי (זאת כאשר הפוליסה כפופה לקביעת הביטוח הלאומי).

 • ביטוח אי כושר עבודה ומחלה

  ישנן פוליסות ביטוח הכוללות ביטוח המקנה פיצוי בתקופת אי כושר עבודה, אנו נסייע לך לבדוק את ההגדרות בפוליסת הביטוח, נפנה אותך למומחים תעסוקתיים לצורך קביעת אי כושר עבודה ובדיקת זכאותך לקבלת הפיצוי עפ"י הפוליסה.

 • תאונות אישיות

  תאונות אישיות הנן תאונות הנגרמות לך בנסיבות שונות במהלך כל שעות היממה. פוליסת תאונות אישיות מכילה בדרך כלל כיסוי עבור נכות כתוצאה מתאונה וכן אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה.

ביטוח

במהלך חיינו, אנו קונים תמורת פרמיה אחריות של מבטח לארועים שונים העשויים לפגוע בנו במהלך חיינו. המשמעות הינה שבכל מקרה המכוסה עפ"י פוליסה נרכשת, יהיה גורם מבטח אשר יפצה אותנו בגין נזקים אלה.