• נכות מעבודה

  חוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה כתאונה שארעה לאדם תוך כדי עבודתו אצל מעסיק או מטעמו. תאונת עבודה כוללת את כל הפעילות הרחבה הקשורה בעבודה החל בנסיעה למקום העבודה בשעות העבודה או בדרך הביתה. כאשר האירוע בו נפגעת הינו תאונת עבודה כהגדרתה בחוק, הנך זכאי לתבוע את המוסד לבטוח לאומי ולקבל פיצוי. החל מהתקופה הראשונה שלאחר הארוע (דמי פגיעה) וכלה בפיצוי בגין הנכות הצמיתה אם נקבעה כזו. הפיצוי הינו מענק או קצבה חודשית – הכל לפי שעור הנכות שנקבע בועדות רפואיות הפועלות מכח חוק במסגרת הביטוח הלאומי. כמו כן אתה זכאי לאביזרי שיקום וסיעוד, טיפול רפואי נרחב והחזר הוצאות רפואיות שקבלו אישור לכך.

 • נכות כללית

  מסלול המאפשר לכל אדם שהגיש תביעה בגין מצב רפואי, ללא קשר לאירוע מסויים או תאונה. הקריטוריונים הינם נוקשים: יש להוכיח נכות רפואית שתקבע ע"י רופא הביטוח הלאומי. הנכויות המזכות בזכויות הינן לפחות קביעת נכות מצטברת של 60% או 40% אם מתוכם 25% מקורו בלקוי אחד. כאשר מדובר בעקרת בית – שעור הנכות המינימאלי לצורך זכאות הזכויות הכספיות צריך להיות בשיעור 50% של פגיעה ביכולת להשתכר או לתפקד במשק בית.

 • מחלת מקצוע/מיקרוטראומה

  מחלה לפי רשימת מחלות מוגדרות שנקבעה בתקנות, שהמבוטח חלה בה עקב עבודתו או שרשרת של אירועים קטנים אשר כל אחד לכשעצמו אינו יוצר נזק אולם רצף התרחשותם גרם לנזק מצטבר.

 • תביעות משרד הבטחון

  חוק הנכים (תגמולים ושיקום) מכיר בחייל שנפגע/חלה במהלך שירותו הצבאי, והפגיעה/המחלה אירעו כתוצאה מהשירות הצבאי, כ"נכה צהל".
  הכרה כזו מזכה את "הנכה" במכלול זכויות ו/או הטבות בגין פגיעתו/מחלתו.
  על מנת להיות מוכר כ"נכה צה"ל", על קצין התגמולים להשתכנע שהפגיעה/המחלה ארעו בעת השירות וכתוצאה ממנו. לאחר קביעת ההכרה, הנכה מוזמן לועדת רפואיות לקביעת דרגת נכותו. דרגת הנכות היא הקובעת את היקף התגמול ו/או הזכויות להם זכאי.

  חוק משפחות חיילים נספים קובע זכויות משפחות של חייל שנפטר/מת כתוצאה משירותו הצבאי. גם כאן יש לשכנע את קצין התגמולים שהפטירה/המוות נגרמו כתוצאה מהשירות הצבאי.

  בשני המסלולים, במידה וקצין התגמולים דחה התביעה להכרה או שדרגת הנכות אינה מספקת, ניתן לערער על ההחלטות לבימ"ש או לועדה רפואית עליונה.

 • ניידות

  לגמלת ניידות זכאי תושב ישראל, הנמצא בישראל, החל ממלאת לו 3 שנים עד גיל פרישה מעבודה. המוגבלות בניידות נקבעת ע"י ועדה רפואית של משרד הבריאות. הקריטריונים הינם נוקשים ובהתאם לרשימת ליקויים הקבועים בחוק. הטבות הניתנות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. הגמלה משולמת למימון המיסים החלים על הרכב, לרכישת הרכב השתתפות בהוצאות השימוש ברכב והתקנת אביזרים.

 • ערעורים

  הן בתביעות אל מול המוסד לביטוח לאומי והן מול משרד הביטחון קיימת אפשרות של ערעור, בין אם בהליך המנהלי של קביעת הזכויות ובין אם על שיעור הנכות הנקבעת ע"י הועדה הרפואית. ליכולת להופיע בפני הועדה כשאתה מצוייד בנתונים רפואיים הולמים וטענות משפטיות רלוונטיות, עשויה להיות חשיבות מכרעת בסיכויי קבלת הערעור או דחייתו.

ביטוח לאומי ומשרד הביטחון

מדינת ישראל קבעה בחוק הגנה לנפגעים אשר עבדו ושילמו כל חייהם את מיסיהם למוסד לביטוח לאומי, לאלה שנפגעו במסגרת של שרות צבאי – סדיר ומילואים או לנפגעי פעילות חבלנית עויינת פח"ע. המדינה מקנה במסגרת זו זכויות המבטיחות את הנפגעים לפי שיעור נכותם.