• פסילה מנהלית

  הרשות לפסילת רשיון נהיגה באופן מנהלי ללא משפט נתונה לידי:
  קצין משטרה - רשאי לפסול רשיון נהיגה לאלתר עד ל- 30, 60, 90 יום הכל לפי חומרת העברה. על החלטה כזו ניתן להגיש ערר לבית המשפט לבטול הפסילה או קיצורה.

  משרד הרישוי – למשרד הרישוי הוקנתה סמכות עצמאית לפסילת רשיון בגין אי תשלום קנסות, אי ביצוע קורס נהיגה מונעת, אי כשרות ועבר "עשיר" בתעבורה.

  משרד הבריאות – למשרד הבריאות ניתנת סמכות עצמאית לפסילת רשיון נהיגה. אם נמצאת בלתי כשיר לנהיגה בשל חוסר ההתאמה אישיותית, או חלית במחלות השוללות כשירות. על כל החלטה מסוג זה קיימת זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי ואנו אמונים על הופעה וטיעון בפני גורמים אלה בשאיפה לבטל או להקטין את רוע הגזרה.

 • תאונות קטלניות

  אלו תאונות בהן מוגש כתב אישום בגין גרם מוות ברשלנות או הריגה.

  כתב האישום מוגש ע"י פרקליטות המדינה. בעבירה של גרם מוות ברשלנות מוגש כתב אישום לבימ"ש השלום ובעבירת הריגה לבית משפט המחוזי. ייצוג בעברות אלה מחייב ניסיון רב ידע ומאגר מומחים כבוחני משטרה אזרחיים, מהנדסים וכיו"ב. העונשים במקרה של הרשעה הינם כבדים. שאיפתנו במקרה כזה הינה להגיע לזיכויו של הנאשם או לשאוף להשגת ענישה מינימאלית בנתונים הקיימים.

 • תאונות דרכים

  כתבי אישום בגין מעורבות בתאונות דרכים בין אם המדובר בנזק לרכוש בלבד או פציעה, מוגשים ע"י משטרת ישראל לבית הדין לתעבורה. אנו נייצג אותך במגמה להביא לזיכוי או להשגת עיסקת הטיעון הטובה ביותר בנתונים הקיימים.

 • נהיגה בשכרות, אלכוהוליזם

  עברה זו מיוחדת בחומרתה גם אם לא נגרם נזק לאיש, שכן המדינה שמה לה למטרה להלחם באלכוהוליזם. התוצאה הינה ענישה קשה והסיכון העומד בפני העבריין הינו לפסילת רישיון הנהיגה בפועל לתקופה ממושכת.

 • דו"חות וקנסות

  בגין הפרה של כל אחת מהוראות פקודת התעבורה רשאי שוטר להגיש נגדך כתב אישום – דו"ח.
  קיימת רשימת עברות על פי חוק, בהן ניתן לקבל דו"ח שהינו ברירת קנס, היינו – ניתן לשלם את הקנס הקבוע מראש או לבקש שעניינך ידון בביהמ"ש.

  תשלום הקנס מהווה הודאה באשמה ולא ניתן לערער עליה או להידון בפני שופט.

תעבורה

מדינת ישראל הקימה בית דין עצמאי הדן בעברות תעבורה בלבד. כל הליך המתבצע בנושא זה הינו בינך, לבין רשויות החוק התובעות אותך בגין עברות שלטענתן בצעת. כתבי האישום מוגשים ע"י מדינת ישראל באמצעות משטרת ישראל ופרקליטות המדינה הכל לפי מידת החומרה. בית משפט לתעבורה כמוהו כבית משפט שלום והערעור על פסקי הדין שלו מוגשים לבית המשפט המחוזי.