• פגיעות תלמידיםילד שנפצע בשעות הפנאי (לא במסגרת ביה"ס), האם יש את מי לתבוע ? מה הפיצוי שניתן לקבל?

  עפ"י חוק, כל תלמיד במדינת ישראל מבוטח בביטוח תאונות אישיות תלמידים. הביטוח מכסה גם את שעות הפנאי ואף שהתלמיד אינו בבי"ס. סכומי התביעה והזכאות הינם לפי תנאי הפוליסה כאשר זו מפוקחת ע"י משרד החינוך. ניתן לדרוש ולקבל הפוליסה באמצעות מזכירות בי"ס ולבדוק הזכויות.

 • ביטוח לאומי ומס הכנסהנפגעתי לפני מספר שנים, עד מתי ניתן להגיש תביעה ?

  חוק ההתיישנות קובע שהתיישנות תביעה אזרחית הינה 7 שנים, ואולם אין סעיף זה חל בכל מקרה.
  יש חריגים ותקופות התיישנות שונות בנסיבות שונות.
  חובה להיוועץ בעו"ד מוקדם ככל האפשר בטרם תחלוף תקופת ההתיישנות, אך כבר יש להדגיש כי תביעות ביטוחיות מתיישנות בתום 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח.
  באשר לקטין, תקופת ההתיישנות מתחילה להימנות עם הפיכתו לבגיר, דהיינו גיל 18.

 • ביטוח לאומי ומס הכנסהאני סובל מנכויות משמעותיות, האם אני זכאי להטבה ממס הכנסה ?

  החוק קובע שבנכויות משמעותיות מאוד קיימת זכאות להטבה ממס, עד תקרה הקבועה בחוק. ע"מ לממש זכאות זו יש לעמוד בפני ועדות רפואיות. החוק מאפשר להיבדק ע"י ועדות בענפים שונים ולאו דווקא של מס הכנסה. מומלץ להיוועץ טרם הפנייה, שכן ככל שהפנייה תוכן באופן מושכל, כגון הצטיידות בחוות דעת, סיכוייה להתקבל גבוהים.

 • ביטוח לאומי ומס הכנסהנפגעתי בתאונה/אני סובל מליקוי גופני, מהן זכויותיי במוסד לביטוח לאומי וכיצד עלי לפעול למצותן?

  המוסד לביטוח לאומי מקנה זכויות למצבים שונים בהם נתקבל אדם בחייו (נפגעי עבודה, פעולות איבה, נכות כללית, קצבת ילד נכה, שירות מילואים, אבטלה, הבטחת הכנסה, לידה וכו'). הענפים הנפוצים בהם נפגעים פונים הינם ענפי נפגעי עבודה, נכות כללית ונפגעי פעולות איבה.
  יש להבדיל בין תאונה שאירעה במסגרת העבודה ותאונה שאינה קשורה לעבודה.

  תאונת עבודה: אם התאונה אירעה במהלך עבודתך או שנגרמה לך מחלה כתוצאה מהעבודה, ניתן להגיש תביעה להכרה כנפגע עבודה ולקבלת דמי פגיעה, שמשמעותם פיצוי עבור תקופת אי כושר ראשונה שאינה עולה על 91 יום בשיעור של 75% מהשכר ברוטו.
  לאחר ההכרה בתום תקופת דמי הפגיעה, יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות.
  הליך זה משמעותי מאוד לקביעת זכויותיך, שכן הזכויות נקבעות בהתאם לשיעור הנכות שתיקבע. בוועדה הרפואית תיבדק ע"י מומחים בכל אחד מתחומי הפגיעה. ניתן להגיש לוועדה כל תיעוד רפואי שאתה חפץ, לרבות חוות דעת מומחה מטעמך.
  כמו כן, ייצוג ע"י עו"ד עשוי לסייע למיצוי דרגת נכותך.
  על קביעת הועדה ניתן להגיש ערר לוועדה רפואית לעררים, כאשר גם על החלטה זו ניתן לערער לבית הדין לעבודה, אך רק בשאלה משפטית.
  קיימות זכויות נוספות לנפגעי עבודה, תלוי בדרגת הנכות וחומרתה (שירותים מיוחדים לנכים קשים ושיקום מקצועי).

  נכות כללית: אם אתה סובל מליקוי גופני כתוצאה מתאונה או מחלה אף אם אינם קשורים לעבודה, ניתן לפנות לענף נכות כללית. תיבדק זכאותך להכרה כנכה ובין היתר מקורות הכנסה ועוד.
  אם תענה על הקריטריונים הקבועים בחוק, תוזמן לוועדה רפואית לבדיקת שיעור הנכות. במידה ותעבור את סף הנכות המינימאלית המזכה בפיצוי, תוזמן לוועדה לבדיקת אי כושר מעבודה ובהתאם לכך, ייקבע שיעור הפיצוי החודשי. שיעור הקצבה תלוי בדרגת אי הכושר שתיקבע, במצבך המשפחתי וכד'.
  גם בענף זה, קיימות זכויות נוספות בהתאם לדרגת הנכות וחומרתה (שירותים מיוחדים).

 • משרד הביטחון/צה"לנפגעתי בתאונת דרכים בדרך לבסיס בו אני משרת, את מי עדיף לתבוע, את צה"ל, את חברת הביטוח של הרכב, או את שתיהן ?

  תלוי בנסיבות, לא תמיד ניתן לתבוע את חברת הביטוח של הרכב (לדוגמא רכב צבאי). בכל מקרה יש לבדוק איזה הליך מקנה יותר זכויות, שכן אם בחרת ומימשת את זכותך בתביעה כנגד צה"ל, לא בכל שלב תוכל לחזור בך מהליך זה ולתבוע את חברת הביטוח. בכל מקרה, אין זכאות לגבות פיצוי משני הגורמים גם יחד, אך החוק מאפשר נקיטת הליכים במקביל עד קבלת החלטה באשר לגבייה.

 • משרד הביטחון/צה"לנפגעתי בעת שהייתי בחופשה מהצבא, האם אני זכאי להכרה ע"י צה"ל ?

  החוק קובע זכאות להכרה בתנאים מסוימים, גם לחייל בחופשה, עד 14 יום. ככלל, ההכרה היא רק בשיעור נכות העולה על 20%.

 • משרד הביטחון/צה"לבמהלך שירותי הצבאי חליתי במחלה, האם על צה"ל להכיר בי ?

  החוק קובע כי על מנת שתהיה מוכר כנכה צה"ל, יש להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ המחלה ותנאי שירותך. לא די שהמחלה פרצה בתקופת שירותך. על פי רוב, הוכחה זו מחייבת הצטיידות בחוות דעת מומחה רפואי.
  מומלץ להיוועץ בעו"ד טרם הפנייה למשרד הביטחון, שכן ככל שהפניה תיערך כראוי – סיכויה להתקבל גבוהים יותר.

 • פגיעות תלמידיםילד שנפצע בביה"ס , האם יש את מי לתבוע ? מה הפיצוי שניתן לקבל?

  באופן כללי, יכולים להיות שני גורמים אותם ניתן לתבוע בגין הפציעה:
  הראשון, חברת הביטוח המבטחת בביטוח תאונות אישיות תלמידים (יש לבדוק במזכירות בי"ס מי המבטחת, שכן לפי חוק כל תלמיד מבוטח).
  השני, אם הפציעה נגרמה בשל ליקוי בטיחותי בביה"ס ו/או רשלנות של הצוות החינוכי, ניתן לתבוע את משרד החינוך ו/או הרשות המקומית בה מצוי בי"ס ו/או ביה"ס עצמו.
  סכומי התביעה בגין כ"א מהאפשרויות שונים, שכן התביעה עפ"י פוליסת תאונות תלמידים הינה עפ"י פוליסה והזכאות בה היא בהתאם לתנאי הפוליסה, ואילו התביעה הנזיקית כרוכה בהוכחת אחריות, ושיעור הפיצוי אינו מוגבל ויכול להגיע עד מלוא הנזק שנגרם לך.
  מטבע הדברים, גם ההליכים להוכחת התביעה שונים במהותם, לפיכך יש להיוועץ עם עו"ד באיזה הליך לנקוט. יובהר כי ניתן לממש את שני ההליכים במקביל.

 • רשלנות רפואיתטיפול רפואי שבוצע לא השיג את מטרתו ואף גרם לנזק רפואי נוסף, האם יש את מי לתבוע ?

  בתנאים מסוימים, התשובה חיובית אך הכלל הוא שלא כל נזק או כישלון טיפול רפואי מחייב את המוסד הרפואי או את הרופא בתשלום פיצויים. ע"מ להיות זכאי בפיצויים יש להוכיח שני דברים:

  א. שהגורם המטפל גרם לנזק כתוצאה מביצוע רשלני של הטיפול ו/או בחירת טיפול שאינו עומד בסטנדרטים המקובלים וידועים בעולם הרפואה באותו תחום ובאותו זמן.
  להוכחת דבר זה, יש להסתייע במומחה רפואי אשר יקבל לידיו את מלוא התיעוד הרפואי ואת תיאור השתלשלות העניינים ועל סמך מידע זה, יחווה דעתו האם אכן הנזק נגרם כתוצאה מטיפול רשלני.
  ב. ייתכן מצב שבו בשל אי הבהרת אופי הטיפול, סיכוי, סיכון הכרוכים בו וכד', באופן שלא אפשר לך לשקול באופן ראוי האם ברצונך בקבלת הטיפול, תהיה זכאי לפיצוי אף אם הטיפול עצמו לא היה רשלני.

 • תאונות עבודהנפגעתי בתאונה וברשותי פוליסות ביטוח פרטיות? כיצד עלי לפעול, האם ניתן לתבוע כמה גורמים בשל אותו נזק ?
  ככלל, תביעות ביטוחיות ניתן להגיש נגד כל מבטח ומבטח ממנו רכשת את הפוליסה, אלא אם כן הפוליסה קובעת אחרת (לדוגמא, בכיסוי אי כושר עבודה, הפוליסות בד"כ מונעות מתן כיסוי העולה על תקרה מסוימת). הגשת תביעות ביטוחיות אלה, אינן מונעות זכאותך למימוש תביעה נזיקית במקביל במידה וקיימת לך עילה להגשתה.

שאלות נפוצות

במהלך עבודתנו, אנו נתקלים בשאלות נפוצות שמעלים לקוחותינו. המדובר בנושאים שעשויים לעניין כל נפגע או ניזוק במסגרת בירור זכויותיו. לפיכך, ליקטנו עבורך חלק מאותן שאלות, ואת התשובות בתמצית. כמובן שאין לראות בתשובות כתחליף לייעוץ משפטי פרטני לכל מקרה לגופו.