• ביטוחתא"ק (שלום תל אביב) 153432/09 ב.ע. נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

    תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב התובע. רכב התובע בוטח בפוליסה לביטוח רכב נכה הכוללת אביזרים בסכום של 535,875 ₪. לאחר שהרכב נבדק בסמוך לאירוע ע"י שמאי מטעם הנתבעת וקבע כי הרכב הינו "אבדן להלכה" (total loss). הנתבעת התכחשה לבדיקה מטעם השמאי והעלתה טענות בניגוד למוסכם בפוליסת הביטוח. הנתבעת סירבה לשלם לתובע שווי האביזרים בסכום שבוטח בפוליסה וטענה כי יש לנכות בלאי. התביעה הוגשה במסגרת הליך של סדר דין מקוצר, שבו הנתבעת נדרשת לבקש ולקבל מבית המשפט רשות להתגונן. בקשת רשות של הפניקס להתגונן נדחתה ע"י ביהמ"ש ומכאן שזו חויבה לשלם מלוא סכום הביטוח לפי הפוליסה. בימ"ש קיבל טענותינו לפיה תנאי הפוליסה אינם מאפשרים לנתבעת לנכות בלאי, וכי יש לשלם את מלוא שווי האביזרים כערכם בפוליסה. הנתבעת לא השלימה עם פסק דין זה והגישה ערעור התלוי ועומד בבימ"ש המחוזי בתל אביב.

  • ביטוחת.א. (ראשון לציון) 7891/01 ד.ש. נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ

    התובע עבד משך שנים רבות כמסגר עד שנפגע בתאונת עבודה. התובע תבע במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים שרכש לקבל תגמולי אי כושר לאור העובדה כי לא היה מסוגל לחזור לעבודתו כמסגר וכי אינו מתאים לעבודת ניהול. בימ"ש מינה מומחה תעסוקתי מטעמו אשר קבע כי התובע יכול במומו להשתלב במגוון עיסוקים. למרות חוות דעת מומחה זה, ביהמ"ש קיבל גרסתו של התובע לפיה אינו כשיר לעיסוקים המצריכים ניהול ופיקוח על אחרים ובמיוחד נכון הדבר בהליכי בניה המצריכים לא רק ידע ומומחיות במקצועות הבניה למיניהם אלא אף הסמכה והרשאה פורמאליים אשר בלעדיהם מנוע אדם לעסוק בהם, אישורים שאין לתובע. ביהמ"ש הגיע לדעה חד משמעית כי נשללה מהתובע היכולת לעסוק בעיסוק בעל זיקה לעיסוקו הקודם שהינו עבודת מסגר ופי שהדבר נדרש על פי המבחנים שבהלכה. ביהמ"ש קבע כי התובע הוכיח שהוא עומד בתנאים הנדרשים לזכותו בדמי הביטוח כקבוע בפוליסה וחייב את הנתבעת לשלם לתובע את מלוא סכום התגמול החודשי הקבוע בפוליסה בגין אובדן כושר השתכרות כשהוא משוערך לפי הוראות הפוליסה, וזאת לתקופה שמיום 1.03.01 ועד ליום הגשת התביעה כשהוא ישא ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. כמו כן, ניתן פסק דין הצהרתי לפיו התובע זכאי לקבל מהנתבעת את מלוא תגמולי הביטוח בגין אובדן כושר השתכרות כשהם משוערכים לפי הוראות הפוליסה, מיום הגשת התביעה ועד ליום 1.5.23. לבסוף נקבע כי התובע פטור מתשלום פרמיית הביטוח בגין תגמולים אלה. על פס"ד זה הוגש ערעור לבימ"ש מחוזי, ערעור אשר הסתיים בהסדר פשרה.

פסקי דין

במהלך עבודתנו, בתביעות אותן אנחנו מנהלים, אנו מקבלים פסקי דין רבים. המדובר פסקי דין שעשויים לעניין כל נפגע או ניזוק במסגרת בירור זכויותיו. לפיכך, ליקטנו עבורך חלק מאותם פסקי דין ותמצתנו כל אחד. כמובן שאין לראות בפסקי הדין כתחליף לייעוץ משפטי פרטני לכל מקרה לגופו.